Viktig å publisere

At internett har blitt en klar og tydelig del av våre liv og vår sosiale identitet er vel ingen overraskelse for noen som leser dette, og viktigheten av å anvende seg av nettet er faktisk meget stor. Dette gjelder kanskje spesielt for offisielle lag og foreninger, og her er det faktisk mange som har noe å lære. Å kun forholde seg til Facebook holder ikke, og det er meget fornuftig å ha en egen hjemmeside i tillegg.

Det er flere grunner til at man burde ha egne nettsider som lag/forening og det er akkurat dette vi skal snakke litt mer om i denne artikkelen. Et lag eller en forening har naturligvis forpliktelser og dokumentasjonskrav, og dette er tydelig i prosesser hvor man har søkt om og fått innvilget penger til drift, investeringer eller andre ting. I stedet for at man skal sende inn dokumentasjon og bilder i etterkant kan man rett og slett henvise til nettsider hvor det ligger både tekst, bilder og eventuelt videoer som er med på underbygge det arbeidet som er gjort for de midlene man har fått.

I tillegg kan også en nettside enkelt settes opp og brukes til offentliggjøring av øvrige dokumenter, slik som lover og regler i laget, møteprotokoller, kunngjøringer og mye annet. Med dagens teknologi er slik publisering veldig enkelt og kjapt å få til, så det er egentlig ingen unnskyldning for ikke å få det gjort.

Det mange lag og foreninger gjør er at de i tillegg oppretter egne Facebook-sider for sine geskjefter, og dette er en smart måte å gjøre det på. De som da er medlemmer får beskjed om når nye ting er publisert på nettsidene, og dette gjør man enkelt ved å dele nettadressen til innlegget på selve Facebook-siden.

Dette er en enkel måte å komme seg online på og etter litt øvelse så går slikt arbeid nærmest av seg selv!

This entry was posted on April 19, 2016 at 7:57 am and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.