Ta vare på verden

Verden er under kraftig beskytning fra alle hold, og det kan virke som at vi holder på å rive planeten og menneskene som er på den i fillebiter. Vi fokuserer naturligvis først og fremst på miljøet og det er særdeles viktig at vi nå begynner å ta tak!

Det er mye Ola Nordmann og Kari Nordmann kan gjøre for å bedre miljøet, og kanskje er det slik at vi må begynne i det små aller først. Det er snakk om å tenke energi og hvordan vi kan bruke energi på en så fornuftig måte som mulig. Det er kun på denne måten vi kan snu en utvikling som ser ut til å sende planeten vår til grunne, og det er kun på denne måten vi kanskje kan klare å se lyst på fremtiden igjen.

Det skulle vært betydelig billigere å kjørt miljøvennlig i Norge i dag, og avgiftene på elbiler skulle vært fjernet helt og fullstendig. Ute i distriktene er det mye bilkjøring på grunn av avstander til butikker og andre fasiliteter, og hadde man kunne fjernet endel av dette utslippet så ville det vært en betydelig forbedring.

Enkle grep kan det virke som, men det er kanskje ikke så enkelt å få til. Alt koster jo i dagens samfunn og for folk i distriktene er det muligens ikke formålstjenlig med slike biler.

Men uansett: vi har også en natur som vi må ta vare på og også dette er vi opptatte av. Det er viktige å få ned forsøplingen, samt at vi kan bli flinkere til å grovsortere avfallet vårt.

Men mange opplever nok at alt det man gjør blir som en dråpe i havet å regne, og uten skikkelige incentiver blir det sannsynligvis å ende med få, om noen endringer i tankegangen våre.

Hvor skal veien gå videre? Det er vanskelige å si noe om dette, men vi vet også at alle de som bor i Kina og India nå skal ha sine egne biler. Måtte de velge elektrisk!

This entry was posted on March 29, 2016 at 11:45 am and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.