Litt om naturen i Stjørdal

Det fyllitt som utgjøre berggrunnen i Stjørdal, og i lavlandet er grunnen stort sett dekket av leire og sand opp til 130 meter over havet. Stjørdalselva har sammen med de store sideelvene gjennom en årrekke skåret seg sakte men sikker ned i løsmassene og skapt terasser av leir og sandmoer. Tettstedet Stjørdalshalsen som ligger på nordsiden av utløpet av Stjørdalselva ligger på en slik stor sandmo.

Man finner også mange leirbakker og terasser i Långe, Skjølstadmarka og Hegra, og det har flere plasser gått leirskred – deriblant i 1962. 20% av arealet i kommunen ligger under 150 meter over havet, og i grensetraktene mot Merøker i øst stiger fjelltoppene rundt 900 meter over havet. Mot sørøst kan man se Storskarven som er hele 1171 meter over havet.

I de indre strøkene av Stjørdal har man et innlandsklima som innebærer moderate mengder med nedbør og vintre som er kalde, og dette området er skjermet av fjell. I de ytre strøkene av kommunen er klimaet preget av Norskehavet og har et klart kystklima. På grunn av høydedragene på Fosenhalvøya er de lavere strøkene lenger øst nokså godt skjermet. Trondheimsfjorden er også med på å dempe både kulden på vinteren og varmen på sommeren.

Da ekstremværet Dagmar i julen 2011 gjorde sitt inntog var dette det verste uværet siden 1992, og omtent alle innbyggerne i Stjørdal kommune endte opp uten strøm. I tillegg ble radiosenderen utslått.

I 2012 opplevde kommunen flere jordskred som er resultat av vedvarende regn, og dermed ble mange bygder isolerte grunnet stengte veier.

This entry was posted on March 16, 2015 at 9:18 am and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.