Den viktige norske naturen

Den norske naturen har en særegen posisjon – både i vår bevissthet og som et nødvendig gode som vi kan nyte godt av.

At vi er glade i å benytte oss av naturen er et velkjent faktum og at den kan sees på som kanskje den mest brukte arenaen for rekreasjon er også noe vi trygt kan slå fast. Men på hvilken måte utnytter vi den utover å oppholde seg i den og bevege seg i den? Jo, det er naturligvis mange måter dette skjer på, men det vi i denne artikkelen først og fremst ønsker å fokusere på er den grønne energiproduksjonen!

Vår produksjon av energi er nærmest enestående i verden og så godt som all strøm som produseres her er 100% ren. Det er nemlig de mange vannmagasinene (både kunstige og naturlige) vi har på fjellene som sørger for vi har såpass lave strømpriser i Norge – og dette skal vi slett ikke ta for gitt.

Grønn energi som vannkraft er helt spesielt for Norge og at vi har et så bredt spekter av tilbydere av elektrisitet er egentlig utrolig tatt i betraktning det lille landet vi faktisk er. Men naturen har gitt oss en gave – det er det ingen tvil om, og vi håper at grønn energi er noe som vil være i fokus ikke bare i Norge, men hele verden i fremtiden.

Det er mange veier å gå i fremtiden og å gjøre verden mindre energiavhengig er en av dem. En annen er å få ned bruken av kullkraft verk, og spesielt i land for energibehovet er stort. Det gjelder å ta vare på naturen vi har, akkurat som her i Stjørdalstraktene, for vi har bare én. Vi har bare én klode også, og vi er nødt til å snu trenden og det håper vi at du er med til å bidra med.

This entry was posted on April 10, 2015 at 11:53 am and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.