February 4, 2015

Skarvan og Roltdalen Nasjonalpark

Sjekk denne flotte videoen fra Skarvan og Roltdalen Nasjonalpark. Videoen er laget av en bruker på YouTube som går under navnet Bushmans Wildhiking, og vi antar at dette er noen som har vært ute en vinternatt før! Utrolig flotte bilder og god stemning som viser frem dette flotte området på en fantastisk måte.

February 4, 2015

Friluftslivets historie

Det er et ubestridelig faktum av vi mennesker bestandig bodde ut før vi begynte å bo inne. Dette innebærer at vi over flere millioner år har utviklet en kropp som er skapt for bevegelse og skapt for å være ute i fri natur.

Dette har i løpet av de siste par årene begynt å endre seg og det har blitt utviklet en sivilisasjon og en kultur hvor vi nærmest nå befinner oss ikke som en del av naturen, men ved siden av eller utenfor naturen. Imidlertid er det slik at når vi blir slitne av det livet vi lever i dag, så har vi vært flinke til å benytte naturen til å finne både balanse og ro.

I eldre historie, i såkalte gamle dager, brukte bygdefolket skog og natur mye, men ikke på samme måten som i dag. Det handlet ikke om et overskuddsliv slik som i dag, og aktivitetene man foretok seg ute i naturen hadde bestandig et nyttepreg. Det kunne dreie seg om å kikke til dyrene eller å gjøre plass for nye åkerlapper. Kanskje var det matauk i form av sanking av bær, jakt og fiske det dreide seg om. Uansett hvordan man ser på det så har naturen vært en naturlig del av livene våre her i Norge, og noe det er verdt å verne om – uansett hvilket forhold og nytte man har til den.

Å bruke friluftslivet uten at det har et nyttepreg er et forholdsvis moderne fenomen, og dette dukket opp først da artistokrati fra utenlandet så sitt snitt il å bruke Norge som sin private lekegrind på 1800-tallet. Der klatring i Alpefjellene og jakt i Afrika tidligere hadde vært normalen for denne klassen, var det mange som nå oppdaget fjellvandring og fiskemulighetene i Norge. For landsbygdbeboerne var dete noe helt fremmet og de besøkende ble naturligvis sett på som slappfisker og dagdrivere! Det kunne imidlertid komme en skjerv i lomma på landsbygdfolket da de ofte kunne bli brukt som kjentmann og fører.

Etter unionsoppløsningen med Danmark fulgte en sterk nasjonalbølge og det genuine norske fikk et oppsving i en skikkelig nasjonalromantisk periode. Bygdene og naturen fikk sin plass i kunsten av både malere og forfattere, og polarheltene fikk en stor stjerne i samfunnet. Det ekte Norge var oppdaget og så langt tilbake som i 1868 ble Den Norske Turforeningen stiftet med det målet for øyet å gjøre tilgangen til naturen bedre og enklere.

Et begrep som fritid fantes ikke før, og kom først til da noen få rike mennesker hadde råd til å ha fritid! Etter hvert som allmennheten fikk sine rettigheter i forhold til arbeid og fritid fikk stadig flere oppleve dette godet. Velferdsstatens fremvekst fikk sørget dermed for at friluftslivet ble noe menigmann- og dame kunne benytte seg av.

Vi har alltid ved hjelp av hevd kunne ferdes nokså fritt i Norges natur, men i 1957 fikk vil en allemannsrett lovfestet og Friluftsloven var et faktum.

February 4, 2015

Det viktige friluftslivet

Å bevege seg i fri natur er en herlig luksus som vi nordmenn kan unne oss med, og du verden for en scenario var har rundt oss nærmest på alle kanter!

Områdene som finnes er storslåtte, grandiose og majestetiske – og nærmest uendelige, og det er vårt store otium å ha denne muligheten.

Bra for så mye

Friluftslivet henger svært høyt for oss nordmenn og er noe vi virkelig holder kjært. Ethvert inngrep i naturen møtes med stor motstand, og dette er naturligvis bra. Man skal engasjere seg for å få beholde de fantastiske naturforholdene vi har, og dette er viktig!

Å være ute i naturen er bra for oss på mange måter, og den brukes spesielt mye til rekreasjon og til å innhente den store roen som ofte er en mangelvare i dagens samfunn. Å trekke til fjells om så bare for noen timer er en verdifull mulighet som vi har, og vi skulle ønske at enda flere benyttet seg av dette.

Det trenger ikke å være de lange turene, men det handler om å komme seg ut og kjenne på roen som skog og natur gir. Dette er noe mange tar for gitt, og derfor er det viktig at det påpekes. Ikke gjør det avansert og uoverkommelig, men gjør det enkelt og koselig. Lag gjerne et lite bål ved elvebredden og kok opp en kjele med kaffe. Ta gjerne med en pakke grillpølser eller et ostesmørbrød for å gjøre det ekstra trivelig. Det er ikke så mye som skal til skjønner du!

Vi anbefaler at du starter i det små for å opparbeide lysten og gnisten til å bevege deg ut av dørene. Sett gjerne dine egne personlige mål, og forsøk å oppfylle disse. Er du en som liker å bestige fjell eller små topper? Oppsøk 10 på topp-turer, eller gå oppmerkede stier til postkasser og skriv deg inn i bøkene som ligger der. Ofte er det slik arrangert at man får en kaffekopp eller noe lignende hvis man er innom alle postkassene innenfor et gitt område.

Det er enkelt og greit bare å komme seg ut i det fri med en gang!

February 4, 2015

Hytteliv

Vigden og Elgvadfoss fjellstyre

SILLERMOEN:
4 senger med plass til 6 personer, dyner og madrasser, solcellepanel og propan kokeapparat. Båt.

VIGDEVANN ØST:
4 senger med plass til 6 personer, dyner og madrasser, solcellepanel og propan kokeapparat. Båt.

VIGDEVANN VEST:
4 senger med plass til 4 personer, dyner og madrasser, solcellepanel og propan kokeapparat. Båt.

REINÅVOLLEN:
4 senger med plass til 4 personer, solcellepanel og propan kokeapparat.

ULSTADTJERN:
2 senger med plass til 3 personer.

BUVOLLEN:
4 senger med plass til 6 personer.

FREMRE ALMLIVOLLEN:
7 senger med plass til 7 personer. Propan kokeapparat.

Sonen og Sonvadsfoss fjellstyre

SONVATNA:
4 senger med plass til 6 personer + madrasser til 4. Dyner og madrasser. Solcellepanel.

GRÅVATNA:
4 senger med plass til 6 personer. Dyner og madrasser. Solcellepanel. Propan kokeapparat.

Lånke fjellstyre

FAGERLIHYTTA:
4 senger m/madrasser, propan kokeapparat, båt. Adkomst: Sommer ca. 3km fra kjelleren. Vinter ca. 3km fra Selbuskogen skisenter.

KJELLARBU:
4 senger m/madrasser. Propan kokeapparat. Båt ved Kinnartjønna. Adkomst: Sommer ved vei. Vinter ca. 3km etter skogsbilvei

BURHEIM:
5 senger m/madrasser, propan kokeapparat, båt ved østre Grønnlivann. Adkomst: Sommer/vinter: ca. 2,5 km fra Vinsmyra.

RENNEBU:
8 senger m/madrasser. Propan kokeapparat. Båt og garn. Adkomst: Sommer fra Hellesdalen ca. 2,5 km. Vinter ca. 3km fra bommen.

Bruås og Rauå fjellstyre

ENGELSVATNET:
7 senger med plass til 10 personer, dyner og madrasser. Solcellepanel. Propan kokeapparat. Båt og garn. Adkomst: sommer bilvei helt fram.

Meråker fjellstyre

ØSTRE SONVATNA:
3 senger + madrasser og sovesofa. Plass til 5 personer. Propan kokeapparat, solcellepanel. Båt ved vestre Sonvatna. Adkomst:Sommer/vinter 2 km gruset sti. 5 km over Sonvannene. Fra Gudå 13 km.